Third Year

تحميل

Name of the Subject

اسم المادة

التسلسل

Download

Biochemistry i

الكيمياء الحياتية 1

1.       

Download

Biochemistry ii

الكيمياء الحياتية 2

2.       

Download

Inorganic pharmaceutical chemistry

الكيمياء الغير عضوية الصيدلانية

3.       

Download

Organic pharmaceutical chemistry i

الكيمياء العضوية الصيدلانية 1

4.       

Download

Pathophysiology

فسلجة الامراض

5.       

Download

Pharmaceutical technology i

التقنيات الصيدلانية 1

6.       

Download

Pharmaceutical technology ii

التقنيات الصيدلانية 2

7.       

Download

Pharmacognosy ii

العقاقير 2

8.       

Download

Pharmacognosy iii

العقاقير 3

9.       

Download

Pharmacology i

الادوية 1

10.   

Download

Practical biochemistry i

الكيمياء الحياتية العملي 1

11.   

Download

Practical biochemistry ii

الكيمياء الحياتية العملي 2

12.   

Download

Practical pharmacognosy  ii

العقاقير العملي 2

13.   

Download

Practical pharmacognosy iii

العقاقيرالعملي 3

14.   

Download

Practical organic pharmaceutical chemistry

الكيمياء الغير عضوية الصيدلانية العملي

15.   

Download

Practical organic pharmaceutical chemistry i

الكيمياء العضوية الصيدلانية العملي 1

16.   

Download

Practical pathophysiology

فسلجة الامراض العملي

17.   

Download

Practical pharmaceutical technology i

التقنيات الصيدلانية العملي 1

18.   

Download

Practical pharmaceutical technology ii

التقنيات الصيدلانية العملي 2

19.   

 

 

Share |